LSAT

מבחן ה- LSAT (Law School Admission Test) הינו המבחן הנדרש לקבלה ללימודי משפטים בארצות הברית, קנדה ומדינות נוספות. המבחן עורך כחצי יום וניתן ארבע פעמים בשנה במרכזי בחינות יעודיים ברחבי העולם.

המבחן נותן אומדן לרמה של כישורי קריאה, כישורים מילוליים וכישורים אשר הפקולטות למשפטים יכולים להשתמש בהם כקריטריונים למיון מועמדים.

רוב בתי הספר למשפטים דורשים שהמועמד ייבחן במבחן עד דצמבר עבור קבלה לימודים בסתיו שלאחריו אך מומלץ להבחן כבר ביוני או ספטמבר. חלק מהפקולטות נשענות יותר על תוצאות המבחן יותר מההשגים האישיים וחלק מהפקולטות פחות.

מבנה המבחן

במבחן ה LSAT ישנם 3 סוגים של שאלות רב-ברירתיות:

  • שאלות הבנת הנקרא: מודדות את היכולת לקרוא אותך הבנה ואנליזה של החומר הנקרא. הטקסטים שניתנים דומים בסוגם לטקסטים בהם נתקלים בלימודי המשפטים. הפרק מכיל בתוכו ארבעה קבוצות של שלות הבנת הנקרא אשר בכל אחד מהם קטע קריאה נבחר ולאחריו חמש עד שמונה שאלות אשר בודקות יכולות קריאה וסיפוק נימוקים.
  • שאלות הסקה אנליטית: מודדות את יכולת הנבחן להבין מבנה יחסים ולהסיק מסקנות הגיוניות אודות מבנה זה. הנבחן מתבקש לעשות תהליך דידוקציה מתוך הצהרות וכללים או עקרונות שמתארים יחסים בין אנשים, דברים או אירועים. שאלות הסקה אנליטית משקפים את סוגי הניתוח המורכב אשר סטודנט למשפטים מבצע במהלך פתרון בעיות משפטיות.
  • שאלות הסקה לוגית: שאלות אלו מעריכות את היכולת לנתח, להעריך באופן ביקורטי ולהשלים טיעונים בדרך אנלוגית.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם