GRE

מבחן ה-GRE (Graduate Record Examination) בגרסה הכללית (General GRE) נועדה לקבלה לתארים מתקדמים בעיקר בארצות הברית. מטרת הבחינה להעריך את כישורי החשיבה, הבנת הנקרא והמתמטיקה של המועמד ואינה בודקת ידע אקדמי ספציפי. תוצאת המבחן מצטרפת לציוני התואר הראשון ונתונים נוספים כגון ריאיונות אישיים או מכתבי המלצה במטרה לדרג את המועמדים לקבלה לתואר המתקדם. הבחינה נערכת בשתי צורות – נייר ועיפרון וגרסה ממוחשבת. הבחינה נערכת במדינות רבות בעולם וכן בישראל.

שינויים במבחן

מבחן ה GRE עבר שורת שינויים בחודש אוגוסט 2011, ולכן מהדורות ספרי ההכנה שיצאו לגרסה הקודמת של המבחן אינן רלוונטיות יותר.


מבנה המבחן

מבחן ה-GRE כולל ארבעה פרקים כמותיים ומילוליים. שניים מהפרקים הם פרקי פיילוט למטרות הערכה סטטיסטית ולא נכנסים לציון הסופי. מכיוון שאין דרך לדעת האם הפרק הוא פרק אמיתי או פרק פיילוט, התייחסו לכל הפרקים בצורה שווה.

הגרסה הממוחשבת (Computer based exam)

  • פרק כתיבה: מופיע תמיד בתחילת המבחן וכולל 2 מטלות כתיבה. מטלה אחת עוסקת בכתיבת חיבור קצר על סמך נושא אחד מתוך 2 שיוצגו לכם ואורכה 45 דקות, והמטלה השנייה עוסקת בכתיבת טיעון על סמך נושא שמוצג בפניכם ואורכה 30 דקות.
  • פרק מילולי: כולל 30 שאלות. הפרק אורך 30 דקות.
  • פרק כמותי: כולל 28 שאלות. הפרק אורך 45 דקות.

הגרסה הממוחשבת הינה בחינה אדפטיבית (מתאימה עצמה). כלומר, על פי תשובה נכונה או שגוייה על השאלה הראשונה, תותאם רמת השאלות שיבואו אחריה. השאלה הראשונה היא ברמת קושי בינונית. במידה ועניתם נכונה, תעלה רמת הקושי לשאלה הבאה. במידה ועניתם תשובה לא נכונה, תרד רמת הקושי לשאלה הבאה.

הגרסה הכתובה (Paper based exam)

  • פרק כתיבה: דומה לגרסה הממוחשבת.
  • 2 פרקים מילוליים: 38 שאלות בכל פרק. לרשות הנבחן 30 דקות לפתרון כל פרק.
  • 2 פרקים כמותיים: 30 שאלות בכל פרק. לרשות הנבחן 30 דקות לפתרון כל פרק.
  • פרק משתנה (מילולי או כמותי): אינו נכלל בציון הסופי

הגרסה הכתובה איננה אדפטיבית ולכן ציוני הנבחנים בגרסאות שונות משוקללים כך שיהיו על אותו סולם.


תוצאות המבחן

הציונים במבחן ה GRE מחושבים בנפרד לכל פרק ופרק ולמעשה הנבחן מקבל 3 ציונים נפרדים.

בפרק המילולי והכמותי הציונים ניתנים על סקלה בין 200-800 במרווחים של 10 נקודות.

בפרק הכתיבה הציונים ניתנים על סקלה שבין 0-6 במרווחים של חצי נקודה.


טיפים למבחן

  • אם אתם לא מתורגלים בהקלדה מהירה באנגלית – גשו לגרסה הכתובה בנייר ועפרון.
  • תרגלו כתיבת חיבורים בנושאים כלליים – החיבור הוא חלק מרכזי בבחינה.
  • השקיעו זמן בשינון אוצר מילים – אחד הכחלקים במבחן הינו החלק המילולי הכולל מילים ספרותיות רבות, שאינו מוכרות אף לדוברי אנגלית כשפת אם.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם