Gre Psychology

GRE Psychology הינו אחד משמונה מבחני ידע מקצועיים של ה-GRE (GRE Subject Test). ה- GRE Psychology בודק ידע בכל תחומי הפסיכולוגיה, ברמת לימודי תואר ראשון. ה- GRE Psychology מיועד למועמדים המעוניינים להתקבל לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה באוניברסיטאות בכל העולם, ומהווה בחינת כניסה לחוגים לפסיכולוגיה, ודרך למיון המועמדים המתאימים ביותר ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה.

למעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה בארה"ב או בריטניה נדרש ציון גבוה במיוחד במבחן ה- GRE Psychology.

מבנה המבחן

ה- GRE Psychology כולל כ-205 שאלות רב ברירתיות בתחומי הפסיכולוגיה השונים. לכל שאלה מוצגות חמש תשובות אפשריות, ועל הנבחן לסמן את התשובה הנכונה ביותר.

רשימת הנושאים שמופיעה ב- GRE Psychology:

התחום הניסויי/קוגניטיבי- 40% מהשאלות: למידה, חשיבה, זיכרון, תפיסה, שפה, חושים, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה ביהביוריסטית (התנהגותית), פסיכולוגיה השוואתית.

התחום החברתי- 43% מהשאלות: התפתחותית, חברתית, אישיות, פסיכופתולוגיה (אבנורמלית).

מתודולוגיה וכללי- 17% מהשאלות: היסטוריה של הפסיכולוגיה, עריכת מחקרים, סטטיסטיקה , מדידה.

בשאלות במבחן ה- GRE Psychology תצטרכו להפגין ידע בעובדות ונתונים, להסיק מסקנות, להעריך תוצאות של מחקרים, לנתח נתונים שיוצגו בפניכם בצורת גרף/תרשים וכדומה.

מבחן ה- GRE Psychology נערך במתכונת של נייר ועיפרון בלבד. סקלת הציונים בבחינה נעה בין 200-990, כאשר ציוני רוב הנבחנים נעים בין 440-700.

נוסף לסקלת הציונים הכללית ב- GRE Psychology, ניתנים גם ציונים נפרדים לשני החלקים הראשונים במבחן. סקלת הציונים בתחומי המשנה נעה בין 20-99 בכל תחום.

מבחן ה- GRE Psychology נערך שלוש פעמים בשנה: באפריל, אוקטובר ונובמבר. מכיוון שרמת התחרותיות במבחן זה גבוהה מאוד, עליכם להשיג ציון גבוה יחסית כדי להצליח להתקבל ללימודי תואר שני ומעלה בפסיכולגיה, במיוחד בפקולטות היוקרתיות. החוגים לפסיכולוגיה משתמשים במבחן ה- GRE Psychology ככלי החשוב ביותר למיון המועמדים המתאימים לחוג

תוכנית המצטיינים ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית – האוניברסיטה העברית ירושלים: תוכנית המצטיינים ללימודי מוסמך (M.A) במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית הינה תוכנית לימודים המיועדת להכשיר מנהיגים ציבוריים מוכשרים ויצירתיים, ולתרום לטיפוחו וליכולותיו של הסגל הבכיר בישראל בכל המגזרים- שלטון מקומי, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים ועוד. במסגרת התוכנית רוכשים הסטודנטים גם כלים מחקריים ותשתית רעיונית ומושגית רחבה.

תוכנית המצטיינים ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית פתוחה להרשמה למועמדים בעלי תואר ראשון בכל תחומי הלימודים. על המועמדים להיות בעלי יכולת אנליטית גבוהה וכן פוטנציאל מנהיגותי בולט.


קבלה לתוכנית

דרישת קבלה מרכזית לתוכנית ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית היא מעבר מבחןGRE כמותי.

מבחן GRE General הינו מבחן כניסה לתארים מתקדמים בארה"ב ובחלק מהאוניברסיטאות באירופה. המבחן בודק יכולות חשיבה הכרחיות להצלחה אקדמית. מבחן GRE המלא כולל שלושה חלקים- מילולי, כתיבה וכמותי.

החלק הכמותי של מבחן GRE כולל 28 שאלות ונמשך 45 דקות. מבחן GRE כמותי נערך מול מחשב והוא מבחן אדפטיבי, כלומר רמת השאלות מתאימה את עצמה לרמה של הנבחן. פירוש הדבר הוא, שאם עניתם נכונה על השאלה הראשונה, השאלה הבאה תהיה קשה יותר, ולהיפך.

ציון מבחן GRE כמותי נע בין 200-800 נקודות.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם